Ceník biologického filtru (biofiltru)

 Pro vypracování nabídky jsou potřebné následující informace:

Charakteristika znečištěného vzduchu

Původ znečištěného vzduchu:

Množství vzduchu, který se bude zpracovávat (m3.h-1):

Charakter produkce odpadního vzduchu:

  • kontinuální (1)
  • periodická (2) - uveďte bližší informace

Pokud byly provedené analýzy odpadního vzduchu, uveďte, prosím, alespoň některé údaje v následujících tabulkách nebo přiložte výsledky analýz. Pokud analýzy provedeny nebyly nebo nemáte přesné výsledky k dispozici, ale přesto můžete některé z údajů doplnit, poznamenejte pod příslušnými hodnotami, že jsou pouze orientační.

Pokud hodnoty v průběhu času významně kolísají, zadejte nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty.

Složení vzduchu

Složení vzduchu - pokud se liší od běžného složení vzduchu uvedeného v závorce (např. vysoký obsah oxidu uhličitého v důsledku spalování
Složka Průměrná koncentrace Nejnižší naměřená koncentrace Nejvyšší naměřená koncentrace Jednotky
Dusík  (78%)        obj.%
Kyslík  (21%)        obj.%

 

 

        obj.%

 Kontaminace

Kontaminace
Typ kontaminantu Průměrná koncentrace Nejnižší naměřená kontaminace Nejvyšší naměřená kontaminace Jednotky
         
         
         
         
         
         

Teplota (0C)

Teplota
Průměrná teplota Nejnižší naměřená teplota Nejvyšší naměřená teplota
     

Tlak (kPa), pokud se významně liší od atmosférického tlaku

Tlak (kPa), pokud se významně liší od atmosférického tlaku
Průměrná hodnota Nejnižší naměřená hodnota Nejvyšší naměřená hodnota
     

Relativní vlhkost (%) při teplotě (0C)

Relativní vlhkost při teplotě
Průměrná relativní vlhkost Nejnižší naměřená vlhkost Nejvyšší naměřená vlhkost
     

Koncentrace pevných částic ve vzduchu

Koncentrace pevných částic ve vzduchu
Velikost částic (μm) Koncentrace ve vzduchu Jednotky
     
     
     

Koncentrace olejů a tuků

uveďte koncentraci olejů a tuků:

Další požadavky

Uveďte požadavky na kvalitu vzduchu vystupujícího z filtračního zařízení:

Umístění biofiltru

Popište, prosím, jaké jsou prostorové možnosti pro umístění biofiltru ať už vně nebo uvnitř budovy (pro hrubý odhad prostorových nároků v m2 můžete použít koeficient 20, jímž vydělíte požadované množství zpracovávaného vzduchu v m3.h-1)