Popis biologického filtru (biofiltru)

Náplň biologického filtru

 

Biofiltry jsou plněny porézním materiálem, na jehož povrchu se vytváří souvislá vrstva mikroorganismů, které disponují schopností rozkládat kontaminanty. Když vzduch prochází filtračním materiálem, jsou polutanty absorbovány ve vrstvě mikroorganismů a rozkládány na netoxické produkty (zejména na oxid uhličitý a vodu). Proces, při němž dochází k degradaci kontaminantů se nazývá biodegradace.

Popis biologického filtru

 

  • plastové těleso biofiltru je vyrobeno z polypropylenu,
  • nádoba biofiltru je opatřena otvory pro instalaci systému rozvodu vody a vzduchu a odvodnění biofiltru do kanalizace,
  • plastová nádoba biofiltru je naplněna biologicky aktivní náplní,
  • biologicky aktivní náplň je umístěna na polypropylenových roštech,
  • biologicky aktivní náplň je tvořena směsí organických materiálů, jejíž jedna část plní funkci strukturně podpůrnou a druhá část umožňuje adhezi mikroorganismů a tvorbu biofilmu, plní však také částečně funkci zdroje výživy mikroorganismů a umožňuje sorpci pachových složek vzduchu,
  • biologicky aktivní část náplně biofiltru obsahuje také částečky drceného vápence pro neutralizaci kyselých intermediátů mikrobiálního metabolismu.

Biofiltr obsahuje:

  • systém rozvodu vzduchu - uvnitř tělesa biofiltru,
  • systém rozvodu skrápěcí vody

Funkce biologického filtru (biofiltru)

Materiál biologického filtru (biofiltru)

Pokyny pro provoz biologického filtru (biofiltru)