Materiál biologického filtru (biofiltru)

 

  • Nádoba z polypropylenu
  • Biologicky aktivní náplň
  • Systém rozvodu vzduchu
  • Systém rozvodu skrápěcí vody

 

Popis biologického filtru (biofiltru)

Funkce biologického filtru (biofiltru)

Pokyny pro provoz biologického filtru (biofiltru)