Pokyny pro provoz biologického filtru (biofiltru)

 

Kontrola chodu zařízení se zásadně řídí provozním řádem.

Níže uvedené pokyny jsou jen orientační:

 1 x denně

  • vizuelní kontrola biologicky aktivní náplně (inspekční okno)
  • kontrola průtoku vzduchu na výstupu biofiltru (lze instalovat jednoduchý detekční anemometr)

1 x týdně

  • kontrola těsnosti spojů na trubních rozvodech

3 x ročně

  • demontáž krytů a kontrola stavu náplně
  • kontrola a výměna těsnění

 

Organická náplň biofiltru časem stárne- dle stavu náplně – výměna.

Podle vizuelní kontroly prováděné při výměně organické náplně je možné prostupnost náplně upravit mechanickým přehazováním a pomocí hadice s vodou.
 

Popis biologického filtru (biofiltru)

Funkce biologického filtru (biofiltru)

Materiál biologického filtru (biofiltru)